Integritetspolicy

Vi hanterar dina personuppgifter med stor säkerhet och i enlighet med rådande lagstiftning från den 25e maj 2018. I denna policy beskriver vi hur vi samlar in personuppgifter, dina rättigheter och hur du kan kontakta oss gällande våra policys.

2. Innehållsförteckning

2.1 Om personuppgifter och vår hantering

2.2 Kategorisering av hantering

2.3 Kontakt- och offertförfrågan

2.3.1 Befintliga kunder

2.3.2 Tidigare kunder

2.4 Andra syften för behandling av personuppgifter

2.5 Direktmarknadsföring och hur du avstår

2.6 För minderåriga och våra tjänster

2.7 Vilka delar vi personuppgifter med?

2.8 Hur vi skyddar personuppgifter

2.9 Rättigheter och val

2.10 Cookies

2.11 Länkar till externa webbplatser

2.12 Kontaktuppgifter

2.13 Ändringar i vår policy

2.1 Om personuppgifter och vår hantering

En personuppgift är den information som kan kopplas till en identifierbar fysisk person. Här innefattas exempelvis namn, IP-adresser och kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar det som händer med personuppgifterna. Exempelvis insamling, organisering, justeringar samt borttagning av informationen. Både från system och fysisk person.

2.2 Kategorisering av hantering

2.3 Kontakt- och offertförfrågan

Vid kontakt- och offertförfrågan lagrar vi namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, hemsida, vilka tjänster ni söker hos oss samt ett valfritt meddelande.

Vi behandlar dessa personuppgifterna för att kunna kontakta er och skicka erbjudanden. Dessa personuppgifter använder vi för att tillgodose både vårt och ert intresse för att behandla intresseförfrågan. Denna informationen lagras i två år (24 månader) efter senaste kontakt.

2.3.1 Befintliga kunder

Som befintlig kund lagrar vi den informationen vi fått vid kontaktförfrågan. Vi lagrar också den informationen ni uppger till oss under samarbetets gång för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

Dina personuppgifter lagras så länge våra tjänster används och så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel Bokföringslagen där vi har en rättslig skyldighet att behålla informationen minst sju år.

2.3.2 Tidigare kunder

Som tidigare kund har vi lagrat den informationen vi fått vid kontaktförfrågan för att bistå med support eller fler tjänster vid behov. Vi lagrade också den informationen ni uppgav till oss under samarbetets gång.

Dina personuppgifter lagras i två år (24 mån) eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel Bokföringslagen där vi har en rättslig skyldighet att behålla informationen minst sju år.

2.4 Andra syften för behandling av personuppgifter

Den datan vi samlar in på våra digitala kanaler och tjänster behandlas av oss och partners som beskrivet ovan, men även för följande syften:

  • För statistik, analyser och marknadsundersökningar
  • För systemadministration
  • För att utvärdera, testa och förbättra våra sidor och tjänster med mera
  • För att skapa och rikta relevant kommunikation, tjänster och erbjudanden. Exempelvis utifrån kundprofilering och segmentering.

Uppgifter som behandlas är exempelvis namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, hemsida, identifikationsuppgifter, platsinformation, vilka tjänster ni söker hos oss samt ett valfritt meddelande. Vidare kan teknisk data såsom vilken enhet du använder, IP-adress, unikt enhets-ID, cookieinformation samt typ av webbläsare. Insamlingen sker såväl som vid användning av formulär, sociala medier eller laddar ner material.

Behandling och lagringen av personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose vårt och ert intresse för kontakt och utveckling av våra tjänster. Detta berättigade intresse är också rättslig grund att spara personuppgifterna. Vår bedömning är att vårt berättigade intresse för kontakt och utveckling av våra tjänster väger tyngre än ditt intresse att skydda din personliga integritet.

2.5 Direktmarknadsföring och hur du avstår

Vår direktmarknadsföring sker primärt via e-post, sms eller riktad annonsering. Vi behandlar dina personuppgifter för vår direktmarknadsföring baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda våra tjänster. Vår bedömning är att vårt berättigade intresse för kontakt och utveckling av våra tjänster väger tyngre än ditt intresse att skydda din personliga integritet. Vill ni avstå från direktmarknadsföring kontaktar ni oss på info@brabag.se

2.6 För minderåriga och våra tjänster

När du tillhandahåller personuppgifter samtycker du att vi behandlar personuppgifterna. Samtidigt försäkrar du om att du är 18 år eller äldre, eller att du har målsman eller vårdnadshavares samtycke gällande vår behandling av personuppgifter.

2.7 Vilka delar vi personuppgifterna med?

Vi delar personuppgifter med andra företag och organisationer som på vår räkning behandlar personuppgifterna. Vi gör detta för att bedriva och utveckla vår verksamhet.

Vi kan dela information och personuppgifter med samarbetspartners, frilansare och företag som involveras för att utföra våra tjänster. Vår bedömning är att vårt berättigade intresse att utföra våra tjänster på bästa sätt väger tyngre än ditt intresse att skydda din personliga integritet.

2.8 Hur vi skyddar personuppgifter

Vi använder externa IT-system och IT-tjänster för lagring av personuppgifter. Exempelvis krypteringstjänster för inloggningsuppgifter eller Google produkter för lagring av information mm.

Personuppgifter delas enbart med individer eller företag som är i behov av dina personuppgifter för att utföra våra tjänster.

2.9 Rättigheter och val

Du som användare har rättigheten att begära ett registerutdrag av de personuppgifter vi har om dig. Vid felaktigheter kan du begära att vi rättar dessa. Du har samtidigt rätt att vi raderar de personuppgifter vi har om dig. Du kan även begära att få begränsa dessa eller komma samt att göra invändningar mot viss typ av behandling vi gör. Du kan också begära ut personuppgifter för att ta med dem till annan aktör. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss info@brabag.se

2.10 Cookies

En cookie är en bit information som en hemsida lagrar på användarens dator. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att vissa funktioner ska fungera korrekt. I en cookie är det samtidigt möjligt att följa en användares surfande vilket gör det möjligt för oss att anpassa dina besök. Cookies används också för statistik över hur hemsidan används och för riktade erbjudanden och marknadsföring till dig.

Du som användare har möjlighet att ställa in hur din webbläsare hanterar cookies. Exempelvis kan man ställa in att man vill bli meddelad när en cookie vill lagras, vilket vanligtvis går att acceptera eller avvisa. Avvisar man cookies kan vissa av våra onlinetjänster sluta fungera korrekt.

2.11 Länkar till externa webbplatser

På www.brabag.se finns det länkar till externa parter. Vi saknar kontroll över innehållet på dessa sidor och ansvarar inte för dessa. Vid användning av andra webbplatser uppmanar vi att granska villkor för behandling av personuppgifter.

2.12 Kontaktuppgifter

www.brabag.se
info@brabag.se

2.13 Ändringar i vår policy

Vi kan komma att ändra denna policy med anledning av bland annat ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Den senaste versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida

Senast uppdaterad: 2021-07-08